Vosté està açí: Qui som » Ajuntaments » Quart de Poblet   Iniciar
 
Ajuntament de Quart de Poblet - Servei Municipal d'Esports
Instal·lacions esportives

Instal·lació Ubicació Telèfon de contacte
Piscines cobertes climatitzades Avda Antic Regne de València s/n 96 154 84 93 - 96 152 24 41
Pavelló cobert municipal Avda Antic Regne de València s/n 96 154 84 93 - 96 152 24 41
Espai de salut Aquartesport Balneari Urbà Antic Regne de València s/n 96 154 84 93 - 96 152 24 41
Pista exterior poliesportiu Avda Antic Regne de València s/n 96 154 84 93 - 96 152 24 41
Gimnàs municipal de Ramón Laporta C/ Adolfo Jimènez del Rio y Tasso, 1 96 154 84 93
Frontons municipals poliesportiu Av. Ramon i Cajal s/n 658 22 27 96
Pavelló cobert Sant Onofre C/ Trafalgar, 36 630 76 96 70
Camp municipal de Futbol Av. Ramon i Cajal s/n 96 154 95 03
Camp de tir l'Alqueria Partida el Alter s/n 96 154 84 93
Piscina municipal d'estiu C/ Xiquet de Quart, S/N 96 154 59 55

 

 
Serveis esportius

Programes generals d'activitat fisica i esportiva

PROGRAMA DE GIMNASTICA DE MANTENIMENT PER A JOVENS I ADULTS

Programa que es desenvolupa d'octubre a juny, distribuit en 3 sessions setmanals de 60 minuts (segons el calendari oferit) i de renovacio trimestral. Cobrix un ampli espectre de l'activitat fisica l'objectiu del qual es aconseguir i mantindre una forma fisica saludable, principalment la capacitat aerobica, a traves de variats exercicis, formes d'organitzacio i us de material. Fomenta l'autoestima i la camaraderia. Millora la composicio corporal, la flexibilitat, resistencia cardio-respiratoria, forca i resistencia muscular.

PROGRAMA DE GIMNASTICA DE MANTENIMENT PER A PERSONES MAJORS

Programa que es desenvolupa d'octubre a juny, distribuit en 2 sessions setmanals de 45 minuts (segons calendari oferit) i de renovacio trimestral. Permet a les persones majors practicar activitat fisica de manera ordenada a traves d'exercicis adequats a cada persona, suaus i continus l'objectiu de les quals es mantindre una forma fisica saludable que disminuisca i frene, en la mesura que siga possible, el deteriorament biologic i gaudir d'una bona “qualitat de vida”. Fomenta l'autoestima i la camaraderia.

PROGRAMA DE MUSCULACIO

Programa que es desenvolupa d'octubre a juny, distribuit en 3 sessions setmanals de 60 minuts (segons calendari oferit) i de renovacio trimestral. Treballa el desenvolupament de la musculatura de forma harmoniosa respectant les bases cientifiques i principis de l'entrenament adaptat a les caracteristiques i edat de la persona que el realitza a traves dels components de la Resistencia Aerobica , Resistencia Muscular, Forca, Flexibilitat i Composicio Corporal.

PROGRAMA D'AEROBIC

Programa que es desenvolupa d'octubre a juny, distribuit en 2 sessions setmanals de 60 minuts (segons calendari oferit) i de renovacio trimestral. Treball aerobic coreografiat com a base motiven-te a ritme lent i rapid (segons nivell) per a aconseguir resistencia aerobica i habilitat motora. Forma d'ensenyanca per sumatoria de passos i insercions de figures (passos basics, desplacaments, girs, treball de tren inferior fonamentalment i tren superior a nivell d'automatitzacio: simetrics, simultanis i alternats).

PROGRAMA D'AEROBIC INFANTIL

Programa que es desenvolupa d'octubre a juny, distribuit en 2 sessions setmanals de 60 minuts (segons calendari oferit) i de renovacio trimestral. Treball aerobic lliure i coreografiat com a base motivant a ritme lent i rapid (segons nivell) per a assolir resistencia aerobica i habilitat motora. Forma d'ensenyanca per sumatoria de passos i insercions de figures (passos basics, desplacaments, girs, treball de tren inferior fonamentalment i tren superior a nivell d'automatitzacio: simetrics, simultanis i alternats), tot aixo adaptat a la seua edat.

PROGRAMA COMBINAT GIMNÀSTICA O MUSCULACIÓ-NATACIÓ

Consistix a combinar les classes de Gimnastica de Manteniment o Musculacio amb una activitat tan completa com la natacio. Dos de les classes (dilluns i dimecres) corresponen a gimnastica (o musculacio) i la tercera es de natacio.

PROGRAMA D'ASSESSORAMENT ESPORTIU

Programa d'Assessorament Esportiu que compta amb l'orientacio d'un metge titulat en col·laboracio amb els tecnics del servici i el servei de rehabilitacio funcional. Revisa diagnostics i assessora en l'inici i seguiment de l'activitat fisica triada.

Escoles d'iniciació esportiva per a xiquets i xiquetes

ATLETISME
FUTBOL
BASQUETBOL
PATINATGE
HANDBOL
PILOTA A MA
FRONTENNIS
VOLEIBOL

Piscina coberta climatitzada

Bany lliure.
Cursets de natació.
Iniciació, manteniment i perfeccionament.
Programes especials: Gimnàstica aquàtica per a persones majors, natació per al mal d'esquena (terapèutica) i natació adaptada (xiquets i xiquetes amb discapacitat).

Espai de Salut AQUARTESPORT Balneari Urba

Espai Aqua: Hidromassatge, terma, bany de vapor, dutxa templada, pediluvi, SPA.
Espai Esport: Bicicletes estatiques, el·liptiques, “steppers”, cinta de caminar/correr, rem.

Inici  |  Notícies  |  Activitats  |  Contacte
Copyright 2021 Esportshorta